Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม 

          

       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ได้มาถ่ายทำวีดีโอ "จากจุดเริ่มต้น สู่รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ" กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school