Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้มอบรางวัลทางวิชาการให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโรตารี่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและ สพป.ปข.2  ได้จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษา สืบคุณค่าความเป็นไทยโดยมีนักเรียนโรงเรียนอานันท์ โรงเรียนนเศวรห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร้านตัดผมป้อมบาร์เบอร์ ได้มาจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ ตัดผมฟรีให้ักับนักเรียนชาย ทางโรงเรียนโรตารี จึงขอขอบคุณร้านตัดผมป๋อมบาร์เบอร์มา ณ ที่นี้

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school