Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่เกมส์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปัคตะกร้อ   แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  และกรีฑา   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์อีกด้วย

                          

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 พระอธิการเตชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ และคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายชุมพร นาคประสพสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยนางสาววาสนา ยาวงษ์ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 คุณจินตนา ศรีสรินทร์ และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 30 ทุน  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและโปสเตอร์สื่อการสอนอีกด้วย

       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school