Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์

   

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 


       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 พระครูวาปีวรธรรม เจ้าอาวาสวัดห้วยไทรงาม ปฐมนิเทศนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2561


    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( วิ่งเร็ว 50 เมตร ,ยืนกระโดดไกล ,ดึงข้อ งอแขนห้อยตัว ,วิ่งเก็บของ ,นั่งงอตัว/งอตัวไปข้างหน้า ,วิ่งระยะไกล)


    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุม ชี้แจง การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน 


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school