Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่  12 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"  ภาคกลางวันมีการเล่นเกมชิงรางวัล และรับประทานอาหารที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาแจก ภาคกลางคืน มีการแสดงของความสามารถของนักเรียน

           ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่นำอาหาร ขนม และเงินสนับสนุน มาให้กับนักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอบคุณค่ะ/ครับ 

 

   เมื่อวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และกิจกรรมปีใหม่ 2562 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงบ่ายมีการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 

             เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.2561 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองพลับ ที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน การเรียนการสอนครู DARE  และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

 

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ณ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school