Get Adobe Flash player

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารปัญญานิธิ์ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school