Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 พระอธิการเตชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายชุมพร นาคประสพสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยนางสาววาสนา ยาวงษ์ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 คุณจินตนา ศรีสรินทร์ และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 30 ทุน  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและโปสเตอร์สื่อการสอนอีกด้วย

       

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ และคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมถวายพระพร และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school