Get Adobe Flash player

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมี นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพให้การต้อนรับ

              

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

   

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

               

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม

       

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school