Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ สวัสดีคุณครู ” อำเภอหัวหิน  ณ หอประชุมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ทำปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ตามสถานที่และอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทางคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 คุณจีรานุช   ภิรมย์ภักดี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 15 ทุน

 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school