Get Adobe Flash player

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ณ สวนสัตว์หัวหินซาฟารี และอุทยานราชภักดิ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

 

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 จุดบริการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน (อ.โพธาราม จ.ราชบุรี )

   

     เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านยาเสพติด และสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

 

   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school