Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนและวัดหนองยายอ่วม

 

 

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววาสนา ยาวงษ์ นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สนามสอบโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารปัญญานิธิ์ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ มา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school