Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉัดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

         เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

   

          เมื่อวันที่  29 มกราคม พ.ศ.2562 นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงขนะเลิศ จ.ประจวบคีรีขันธ์

   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทั้งนำกระเป๋า อุปกรณ์กีฬา และขนมมาแจกให้กับนักเรียน

 

         เมื่อวันที่  12 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"  ภาคกลางวันมีการเล่นเกมชิงรางวัล และรับประทานอาหารที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาแจก ภาคกลางคืน มีการแสดงของความสามารถของนักเรียน

           ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่นำอาหาร ขนม และเงินสนับสนุน มาให้กับนักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอบคุณค่ะ/ครับ 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school