Get Adobe Flash player

    วันที่ 16 กันยายน 2565 "ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานอันภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหัวหิน ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

    

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school