Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี โดยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school