Get Adobe Flash player

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ ณ อาคารปัญญานิธิ์

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณสุกัญญา บุญธรรม ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 4 ทุน
 
 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ครูฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายป้องกัน  ครูฝ่ายสอบสอน และนักเรียน 6 คนได้เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เกี่ยวกับความรู้เรื่อง ยาเสพติด ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วัดเนินตะเคียนได้ให้ทุนกับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

     เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสิงห์อาสา โดยมีการทำกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดสามร้อยยอด

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school