Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 

 

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

  

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พระครูวาปีวรธรรม เจ้าอาวาสวัดห้วยไทรงาม ได้มาปฐมนิเทศนักเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม และวัดห้วยไทรงาม

      

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ ลูกเสือ-เนตรนารี เดินสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school