Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ณ วัดห้วยมงคล และหัวหินซาฟารี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยร่วมกันแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดหนองยายอ่วม วันเนินตะเคียน และวัดหนองคร้า พร้อมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

 

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการแสดงของนักเรียน และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี

     

      วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ แสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณโรงเรียน

       

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพลับ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school