Get Adobe Flash player

 

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ปีการศึกษา 2557 มีผู้สมัครทั้งสิน 6 ราย ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

คือ เด็กหญิงอรณิชา ไมตรีจิตต์

 

170620142493 (Custom) 180620142512 (Custom) 190620142524 (Custom) 190620142534 (Custom) 190620142535 (Custom)
 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school