Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ

   

 

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปิลันทนา ธรรมรักษา และนางสาวศิริรัตน์ ศรีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข 2 และนางสาวละออง มีทรัพย์ ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

 สโมสรโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับ ทีม Less Plastic Thailand ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero weste school ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school