Get Adobe Flash player

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ

   

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school