Get Adobe Flash player

     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 

      วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

    

    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ประธานสโมสรโรตารีกรุงเทพ พร้อมกรรมการที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Less Plastic มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการสร้างอาคารธนาคารขยะของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดโครงการสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school