Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

               

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp

     เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครู ได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม และนางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ได้มาแนะแนวการเตรียมรับประเมิน สมศ.รอบ 4 ให้แก่คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school