Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณครูชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จากท่านศึกษานิเทศก์ กัญญาภัค แสงอัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูละออง มีทรัพย์ และคุณครูเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน มอบรางวัลให้นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันกีฬาโรตารี่คัพ ครั้งที่ 1
     - การเเข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
     - การแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
     - การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเเละบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school