Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลหัวหิน ได้มาประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ผลการประเมิน ผ่านในระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด และผ่านการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอธิการเดชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ของเขตตรวจราชการที่ 5 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ทัศนศึกษา “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

        

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school