Get Adobe Flash player
       วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ทำการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในชุด A เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียนแบบ On-site
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับที่มาทำการตรวจให้แก่นักเรียนในวันนี้ค่ะ
 
     วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาววาสนา ยาวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ เข้าประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนแบบ on site ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
    ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โรงเรียนจะนำไปปรับปรุงให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 
 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทางเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) บริเวณสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับการติดตามความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วันที่ 29 เมษายน 2564 ทางเทศบาลหนองพลับ ได้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อไวรัสโควิค - 19 ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน

 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school