Get Adobe Flash player

      วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 20 ทุน

    วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บริษัทรุ่งเรืองการแว่น ตามโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ที่ได้มาตรวจวัดสายตา พร้อมทั้งตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาฟรี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     1.ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล
          รุ่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
     2. ชนิดกีฬาเปตอง
          รุ่น 13 ปี
          ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
         รุ่น 15 ปี
         ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
         ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
         ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
         ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยนาท
         วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school