Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครู ได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม และนางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ได้มาแนะแนวการเตรียมรับประเมิน สมศ.รอบ 4 ให้แก่คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยได้เยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ และฟังการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นป.1 - 6

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school