Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บริษัทรุ่งเรืองการแว่น ตามโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ที่ได้มาตรวจวัดสายตา พร้อมทั้งตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาฟรี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school