Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัด กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนเคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให่นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ศิษย์


    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 คุณพรชัย เวสสธาดา และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล สโมสรโรตารี่กรุงเทพได้แจ้งแก่โรงเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดหาทุนค่าก่อสร้าง โดยคาดว่าจะจัดการเดินวิ่งการกุศลในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 บริเวณบ้านหนองพลับ

     เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ร.ต.วิจารณ์ สุกก่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ มาอบรมให้ความรู้นักเรียนด้านการโทรฉุกเฉิน SOS และการโทร 191 แจ้งเหตุฉุกเฉิน

   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school