Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ทัศนศึกษา “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

        

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ของเขตตรวจราชการที่ 5 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

         เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปิยวัลย์แคมป์

 

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่

 

            เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสิทธิศักดิ์  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจาวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน 

          การแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง  สีน้ำเงิน และสีเขียว  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปัคตะกร้อ   แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  และกรีฑา   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ กาแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                                                                                                           

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school