Get Adobe Flash player
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร้านตัดผมป้อมบาร์เบอร์ จัดกิจรรมตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากท่านศึกษานิเทศก์ อารยา ช่ออังชัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากท่านศึกษานิเทศก์ อารยา ช่ออังชัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี
 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school