Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือสำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


 

     เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุมทรปราการ ดังนี้

1) การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่กลอนสี่ (4 บท) ป.4 -ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

2) การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยาานี 11 (6 บท) ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4) การแข่งขันต่อคำศัพย์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  รองนายกเทศมนตรีเจษฎา ทวีกาญจน์ และ ส.ท.บุญลือ สร้อยมาลี มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนชมรมแอโรบิก เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  นางสาวละออง มีทรัพย์ ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีถวายสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโรงตารี่กรุงเทพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school