Get Adobe Flash player

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ณ สวนสัตว์หัวหินซาฟารี และอุทยานราชภักดิ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school