Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมแจก ชง ชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school