Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านยาเสพติด และสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school