Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่นำอาหาร ขนม และเงินสนับสนุน มาให้กับนักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้


     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันคริสต์มาส โดยตอนเช้าทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยบ่ายทำกิจกรรมวันคริสต์มาส มีการประกวดทำการ์ด การประกวดแซนต้า แซนตี้ และจับฉลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

     เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าค่ายลูกเสือ ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองพลับ ที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน และ คุณลุงสมนึก อิ่มทรัพย์ ที่มีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน


     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือสำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school