Get Adobe Flash player

           เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองตะเภา


   เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  และกำหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนต่อไป

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์  เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบถ้วยรางวัล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล บุเรงนอง พรีเมียร์ ลีก 2017 ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school