Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดย เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอบสันเที๊ยะ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน

 

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู

        เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ตรวจฟันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาแจกผลิตภัณฑ์โอวัลตินให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school