Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


       เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการประชุมชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ

 

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ท ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ทมาแจกให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับอนุบาล

 

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพิธีเวียนเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา และเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school