Get Adobe Flash player
       วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ทำการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในชุด A เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียนแบบ On-site
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับที่มาทำการตรวจให้แก่นักเรียนในวันนี้ค่ะ
 
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school