Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school