Get Adobe Flash player

              เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ ศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม

         เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

   

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉัดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทั้งนำกระเป๋า อุปกรณ์กีฬา และขนมมาแจกให้กับนักเรียน

 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school