Get Adobe Flash player

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วัดเนินตะเคียนได้ให้ทุนกับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ครูฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายป้องกัน  ครูฝ่ายสอบสอน และนักเรียน 6 คนได้เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เกี่ยวกับความรู้เรื่อง ยาเสพติด ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสิงห์อาสา โดยมีการทำกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดสามร้อยยอด

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้มอบรางวัลทางวิชาการให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school