Get Adobe Flash player

            เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสิทธิศักดิ์  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจาวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน 

          การแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง  สีน้ำเงิน และสีเขียว  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปัคตะกร้อ   แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  และกรีฑา   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ กาแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                                                                                                           

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมี นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพให้การต้อนรับ

              

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม

       

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

   

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

               

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school