Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง "28 มี.ค.64 เทศบาลเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นพื้นฐานประชาธิปไตย..

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณ คุณดาริณี แซ่ตั้ง จากร้านฮั่วเองพานิช ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 20 ทุน
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูละออง มีทรัพย์ และคุณครูเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน มอบรางวัลให้นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันกีฬาโรตารี่คัพ ครั้งที่ 1
     - การเเข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
     - การแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
     - การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณครูชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จากท่านศึกษานิเทศก์ กัญญาภัค แสงอัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school