Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง "28 มี.ค.64 เทศบาลเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นพื้นฐานประชาธิปไตย..

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school