Get Adobe Flash player

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2564 นักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ชั้น ม. 2 จำนวน 63 คน ได้เข้าร่วม โครงการรักปลอดภัย จัดโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school