Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทางคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

 

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 คุณจีรานุช   ภิรมย์ภักดี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 15 ทุน

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณสุกัญญา บุญธรรม ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 4 ทุน
 
 

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ ณ อาคารปัญญานิธิ์

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วัดเนินตะเคียนได้ให้ทุนกับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school