Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี
 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ทำปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ตามสถานที่และอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ สวัสดีคุณครู ” อำเภอหัวหิน  ณ หอประชุมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school