Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยได้เยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ และฟังการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมแจกชงชิม เครื่องดื่มรสช็อกโกแล็ตมอลต์ ตราไมโล และให้ความรู้พื้นฐานด้านการออกกำลังกาย แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับได้มาประเมิน คัดกรอง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 โดยมีกิจกรรมคือ การวาดรูป เดินต่อเท้า เล่านิทาน รู้จักพยัญชนะ และต่อไม้บล็อก

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school