Get Adobe Flash player

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ ณ อาคารปัญญานิธิ์

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school