Get Adobe Flash player
เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี
 
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school