Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school