Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 คุณจีรานุช   ภิรมย์ภักดี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 15 ทุน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school