Get Adobe Flash player

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ขนาดกลาง

ปี พ.ศ. 2541 

และรักษาสภาพมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ปีการศึกษา 2560

     - รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี 67

 

ปีการศึกษา 2559

      - รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

 

ปีการศึกษา 2557

      - รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ ระดับชาติ กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

 

ปีการศึกษา 2556

      - รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

 

      - รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2556

 ปีการศึกษา 2555

      - รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

  

     - รางวัลเข้าร่วมระดับชาติ กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

 

      - รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2555

 

 

  ปีการศึกษา 2554

     -  รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

 

  

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school