Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มาประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

 

        เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

 

   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม

 

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2562  นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมีนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

      

 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school