Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอธิการเดชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ทัศนศึกษา “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

        

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่

 

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ของเขตตรวจราชการที่ 5 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

         เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปิยวัลย์แคมป์

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school