Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการ การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงระบำเงือกให้นักเรียนได้ชม

    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ได้มาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

 

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ว่าที่ ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายชโณทัย เจริญเนือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560 

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school