Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเเละบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากท่านศึกษานิเทศก์ อารยา ช่ออังชัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร้านตัดผมป้อมบาร์เบอร์ จัดกิจรรมตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พร้อมคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากท่านศึกษานิเทศก์ อารยา ช่ออังชัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school