Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school