Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school