Get Adobe Flash player

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครู ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเเละบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school