Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ครูฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายป้องกัน  ครูฝ่ายสอบสอน และนักเรียน 6 คนได้เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เกี่ยวกับความรู้เรื่อง ยาเสพติด ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school