Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  และกำหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนต่อไป

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 

ณ จังหวัดนครนายก

      1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6    ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศ

      2. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6                             ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง

      3. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3                                  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

      4การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3                                         ได้รับรางวัล  เหรียญทอง

      5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6           ได้รับรางวัล  เหรียญ

      6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3            ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

    เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในภาคเช้า  มีกิจกรรมและเกมต่าง ๆพร้อมของของขวัญ-ของรางวัลมากมาย และยังมีผู้ใหญ่ใจดีนำอาหาร ขนม ไอศกรีมและน้ำดื่ม มาเลี้ยงนักเรียนอีกด้วย

     ภาคกลางคืน มีการแสดงนักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละคนโชว์ลีลาไม่แพ้กัน พร้อมใส่ชุดสีสันสดใส และมีการมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ

                                             

        เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับตำรวจจราจรที่มาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school