Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับได้มาประเมิน คัดกรอง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 โดยมีกิจกรรมคือ การวาดรูป เดินต่อเท้า เล่านิทาน รู้จักพยัญชนะ และต่อไม้บล็อก

      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมแจกชงชิม เครื่องดื่มรสช็อกโกแล็ตมอลต์ ตราไมโล และให้ความรู้พื้นฐานด้านการออกกำลังกาย แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสาวนาถชนก  นิ่มจรรยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มาเก็บข้อมูลความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในวัยเรียน นักเรียนระดับชั้นป.1

 

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561


       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

        

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school