Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันคริสต์มาส โดยตอนเช้าทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยบ่ายทำกิจกรรมวันคริสต์มาส มีการประกวดทำการ์ด การประกวดแซนต้า แซนตี้ และจับฉลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองพลับ ที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน และ คุณลุงสมนึก อิ่มทรัพย์ ที่มีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน


     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือสำรองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


 

     เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าค่ายลูกเสือ ณ หน่วยฝึกมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุมทรปราการ ดังนี้

1) การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่กลอนสี่ (4 บท) ป.4 -ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

2) การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยาานี 11 (6 บท) ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4) การแข่งขันต่อคำศัพย์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school