Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 นางปัทมาพร สุขศรี ตัวแทนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

 

      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

    เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน   

 

  

       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานิชยการหัวหิน สาขาวิชาการบัญชี ได้มาจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

   

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school