Get Adobe Flash player

  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้ากิจกรรมฐาน SMT ภาคบ่าย การแสดง Science show

 

      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพรับมอบป้ายไวนิลโครงการสื่อประชาสัมพันธ์โทษของกัญชา จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบพระคุณ น้ำดื่มบุเรงนอง ที่ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประจำปี 2565 โดยมีเทศบาลตำบลหนองพลับเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับทางโรงเรียน

 

    กิจกรรมกีฬาโรตารี่เกมส์ 2565 การแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

 

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณจิตติ ทังสุบุตร อดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school