Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปิยวัลย์แคมป์

 

            เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสิทธิศักดิ์  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจาวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน 

          การแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง  สีน้ำเงิน และสีเขียว  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล เซปัคตะกร้อ   แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  และกรีฑา   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ กาแข่งขันกีฬาสีโรตารี่เกมส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                                                                                                           

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

   

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมี นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพให้การต้อนรับ

              

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม

       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school