Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพิธีเวียนเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ท ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ทมาแจกให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับอนุบาล

 

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา และเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ

     เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมจัดนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มโรงเรียนอำเภอหัวหิน โดยแสดงผลงานสื่ออ่านออกเขียนได้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และจัดทำสื่อ ตามโครงการ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school