Get Adobe Flash player

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปิลันทนา ธรรมรักษา และนางสาวศิริรัตน์ ศรีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข 2 และนางสาวละออง มีทรัพย์ ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school