Get Adobe Flash player

              เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม  2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์ปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีตัวแทนครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  12  โรงเรียน โดยมีนายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเป็นประธานเปิดงาน 

                โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี

       วันพฤหัสบดีที่  10 กรกฎาคม  2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ถวายวัดห้วยไทรงาม และวัดหนองยายอ่วม 

 

 

กิจกรรม ณ วัดห้วยไทรงาม

กิจกรรม ณ วัดหนองยายอ่วม

         วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย

นางอารยา  ช่ออังชัญ  นายสุรชัย  ขุนทรง  และร.ต.อ.อรุณ คำสุวรรณพจนา


   

 

 

1 กรกฎาคม 2557โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยมีกองลูกเสือโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทำการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

DSC00394 DSC00403 (Small) DSC00405 (Small) DSC00417 (Small) DSC00420 (Small) DSC00430 (Small) DSC00433 (Small) DSC00434 (Small)

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school