Get Adobe Flash player

      วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ แสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณโรงเรียน

       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school