Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการแสดงของนักเรียน และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี

     

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school