Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพลับ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school