Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยร่วมกันแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดหนองยายอ่วม วันเนินตะเคียน และวัดหนองคร้า พร้อมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school