Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ณ วัดห้วยมงคล และหัวหินซาฟารี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school