Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววาสนา ยาวงษ์ นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school