Get Adobe Flash player

      วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ แสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณโรงเรียน

       

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการแสดงของนักเรียน และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี

     

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพลับ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school