Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตื้นและโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี


      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียงโรตารีกรุงเทพ ได้จัดงานรับมอบห้องเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน และปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จากสโมสรโรตารี่

 

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2653 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาปี 2562  โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน


     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้มาทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย


หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school