Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่  30 เมษายน 2558 คณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้มาติดตามการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นภายใน เดือนพฤษภาคมนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school