Get Adobe Flash player

   โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษา  

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school