Get Adobe Flash player

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

       

      ระดับปฐมวัย  :  ยิ้มใส  ไหว้สวย

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ

 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

โรงเรียนน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school