Get Adobe Flash player

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ปีการศึกษา 2566
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
39
34
73
2
อนุบาล 3
30
28
58
2
รวม อนุบาล
69
62
131
4
ประถมศึกษาปีที่ 1
46
30
76
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
37
34
71
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
41
25
66
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
44
37
81
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
36
44
80
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
45
43
88
2
รวมประถม
249
213
462
12
มัธยมศึกษาปีที่ 1
39
22
61
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
25
27
52
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
31
39
70
2
รวมมัธยมต้น
95
88
183
6
รวมทั้งหมด
413
363
776
22

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school